Szabályzat

Jaszmotor.hu - ÁSZF - 2019.

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://jaszmotor.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://jaszmotor.hu/menu/szabalyzat és letölthető az alábbi linkről: http://jaszmotor.hu/aszf.pdf

 1. Szolgáltató adatai:

 2. A szolgáltató neve: Jászmotor Korlátolt Felelősségű Társaság

  szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4551 Nyíregyháza, Kis utca 1.

  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

  rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: jaszmotor@gmail.com

  Cégjegyzékszáma: 15-09-082855

  Adószáma: 25330342-2-15

  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság

  Telefonszáma: 06-70-626-4224

  A szerződés nyelve: magyar

  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Creative IT Information Technology Kft.

  A cég székhelye: 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 7. 9/73.

  Adószáma: 23777976-2-15

  Cégjegyzék száma: 15-09-078763

  E-mail: info@creativeart.hu

 3. Alapvető rendelkezések:

  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2. A jelen Szabályzat 2019. június 06. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

  3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben A Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

  4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozásA és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 4. Regisztráció/vásárlás

  1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

  2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

  4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hA Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számárA bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

  5. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.

 5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

  1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák A házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

  2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatjA Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

  4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

  5. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 6. Rendelés menete

  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

  2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

  3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosár" ikonrA kattintva.

  4. HA nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A "törlés - X" ikonrA kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez A "+, -" ikonra kattint Felhasználó.

  5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

  6. Fizetési módok:

   Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

   Jász-Motor telephelye: 4551 Nyíregyháza-Oros, Kis u. 1. szám alatt

   Munkaidőben, hétköznap (09-17:30h között), szombaton (09-14h között).

   Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Az utánvétel összege tartalmazza az áru ellenértékét és a postaköltséget is, melyet a megrendelő a csomag átvételekor A futárnak fizet ki.

   Az elektromos kerékpárok, quad-ok, dirt bike motorok összeszerelve, beüzemelve kerülnek átadásra, amelyet a Raben Trans Europe Hungary Kft szállít ki raklapon, lefóliázva!

   A 40kg alatti csomagot a GLS Hungary Kft szállítja ki országszerte!

  7. Szállítási költségek az alábbiak szerint alakulnak (a megadott árak bruttó árak):

   Utánvételes csomag GLS csomagpontra: 1200 Ft

   Utánvételes csomag GLS: 1500 Ft (kontakt a futárral, bankkártyás fizetés, előértesítés, időgarancia)

   Raklapos szállítás (Raben Trans European Hungary Kft): 15000 ft

   Megyén belül Szolgáltató kiszállítja a termékeket (kivéve alkatrész), akár aznap: 80 Ft/km. (Saját autóval)

   Házhoz szállítás: A kiszállítást a GLS futárszolgálat végzi munkanapokon (hétfő-péntek).

  8. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy Az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hibA felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

  9. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

  10. Az adatok megadását követően Felhasználó a "megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

  11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a "+-" gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az "X" "törlés" gombrA kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

  12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolásA akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 7. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

  1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejártA után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

  2. Általános teljesítési határidő:

   Készleten lévő termékek teljesítése 1-2 nap.

   Készleten nem lévő termékek (ezek rendelésre érkeznek) 1-7 nap.

  3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

  4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja A dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át A vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

  5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

  6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

  7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

   a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

   b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 8. Elállás joga

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

  2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

  3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, A vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

  6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

  7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  8. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

   1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést A fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és A fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   2. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

   3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

   4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   5. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

  9. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

  10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semMilyen többletköltség nem terheli.

  11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

  12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

  13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó A terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

  15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

  16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg visszA nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig A telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

  18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

  19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

  20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

  21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

  22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

  23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

   1. Elállási jog gyakorlásának a menete:

   2. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

   3. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak Az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve A fax küldésének idejét veszi figyelembe.

   4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket A Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

   5. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

   6. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállításA eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljárA kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 9. Jótállás, szavatosság

 10. Hibás teljesítés

  A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan A kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

  Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

  Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  Kellékszavatosság

  1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

   Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

   Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha Az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy A kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, hA az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

  3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

   Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy A szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás esetén és hA a termék használt, 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

   A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, hA Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást A webshop-ot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   Termékszavatosság

  6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

   Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik A gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

  11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   - A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hoztA forgalomba, vagy

   - A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   - A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

   A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

   Jótállás

  12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

   Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

  13. Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

   A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést A forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

   Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

   1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

   2. Az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát A kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett A kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének A (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

   Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

  14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

   A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

  16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve A meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

  17. HA a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  18. A jótállásra vonatkozó egyéb szabályok:

   • Jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.

   • A jótállás feltétele az adott termékre meghatározott kötelező szervizek elvégzése, melyek esedékességéről egyedileg tájékoztatja A fogyasztót a Szolgáltató.

   • A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás illetve sérülés esetén.

   • Természetes elhasználódás, külső sérülés illetve a motorkerékpár okoztA meghibásodásért garanciát nem vállalunk.

   • A jótállási kötelezettség megszűnik: HA nem az előírásnak megfelelően történt az üzembe helyezés, ha Az alkatrész meghibásodása külső mechanikai sérülés vagy nem rendeltetésszerű használat következménye pld. a bejáratás elmulasztása, ha termék gyártási idejének és számának azonosítását meghiúsították, ha a motorkerékpárt nem a gyári előírás szerint használják (pld. verseny, tuning..)

 11. A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

  1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása A rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

  2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyításA (számlával, vagy akár csak nyugtával).

  3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek A Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

  4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

  5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

  6. HA a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni A fogyasztót.

  7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

  8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 12. Vegyes Rendelkezések

  1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  2. HA a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, A joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

  5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1)bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

  6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket A Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  7. Szolgáltató - az általa elfogadott fizetési módok tekintetében - nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, A fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi Szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 13. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

  1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, A megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy A panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató A panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja A vásárlónak.

  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

   A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

  6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:


   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

   Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

   Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

   Fax száma: (76) 501-538

   Név: Mátyus Mariann

   E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;


   BaranyA Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

   Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

   Telefonszáma: (72) 507-154

   Fax száma: (72) 507-152

   Név: Dr. Bodnár József

   E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;


   Békés Megyei Békéltető Testület

   Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

   Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

   Fax száma: (66) 324-976

   Név: Dr. Bagdi László

   E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;


   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

   Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

   Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

   Fax száma: (46) 501-099

   Név: Dr. Tulipán Péter

   E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;


   Budapesti Békéltető Testület

   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

   Telefonszáma: (1) 488-2131

   Fax száma: (1) 488-2186

   Név: Dr. Baranovszky György

   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


   Csongrád Megyei Békéltető Testület

   Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

   Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

   Fax száma: (62) 426-149

   Név: Dékány László, Jerney Zoltán

   E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;


   Fejér Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

   Telefonszáma: (22) 510-310

   Fax száma: (22) 510-312

   Név: Kirst László

   E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;


   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

   Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

   Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

   Fax száma: (96) 520-218

   Név: Horváth László

   E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;


   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

   Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

   Telefonszáma: (52) 500-749

   Fax száma: (52) 500-720

   Név: Dr. Hajnal Zsolt

   E-mail cím: info@hbkik.hu;


   Heves Megyei Békéltető Testület

   Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

   Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

   Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

   Fax száma: (36) 323-615

   Név: Pintérné Dobó Tünde

   E-mail cím: tunde@hkik.hu;


   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

   Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

   Telefonszáma: (56) 510-610

   Fax száma: (56) 370-005

   Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

   E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;


   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

   Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

   Telefonszáma: (34) 513-010

   Fax száma: (34) 316-259

   Név: Dr. Rozsnyói György

   E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;


   Nógrád Megyei Békéltető Testület

   Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

   Telefonszám: (32) 520-860

   Fax száma: (32) 520-862

   Név: Dr. Pongó Erik

   E-mail cím: nkik@nkik.hu;


   Pest Megyei Békéltető Testület

   Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

   Telefonszáma: (1)-269-0703

   Fax száma: (1)-269-0703

   Név: dr. Csanádi Károly

   E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

   Honlap cím: www.panaszrendezes.hu


   Somogy Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

   Telefonszáma: (82) 501-000

   Fax száma: (82) 501-046

   Név: Dr. Novák Ferenc

   E-mail cím: skik@skik.hu;


   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

   Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

   Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

   Fax száma: (42) 311-750

   Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

   E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;


   TolnA Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

   Telefonszáma: (74) 411-661

   Fax száma: (74) 411-456

   Név: Mátyás Tibor

   E-mail cím: kamara@tmkik.hu;


   Vas Megyei Békéltető Testület

   Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

   Telefonszáma: (94) 312-356

   Fax száma: (94) 316-936

   Név: Dr. Kövesdi Zoltán

   E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu


   Veszprém Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

   Telefonszáma: (88) 429-008

   Fax száma: (88) 412-150

   Név: Dr. Óvári László

   E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu


   Zala Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

   Telefonszáma: (92) 550-513

   Fax száma: (92) 550-525

   Név: dr. Koczka Csaba

   E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvitA bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásrA kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát A fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni A békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem A területileg illetékes békéltető testületet működtető kamarA szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

   • Az eljáró bíróságot;

   • A feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

   • Az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

   • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

   • A bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

   A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 14. Szerzői jogok

  1. Miután a Jaszmotor.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos A Jaszmotor.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  2. A Jaszmotor.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalrA való hivatkozással lehet.

  3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  4. Tilos a Jaszmotor.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Jaszmotor.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  5. A Jaszmotor.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása A hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 15. Adatvédelem

  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://jaszmotor.hu/menu/adatvedelem

  Letölthető dokumentumok:

  Letölthető elállási nyilatkozat minta
  Letölthető ÁSZF
  Letölthető adatkezelési tájékoztató
  Letölthető jótállási jegy minta
  Panaszkezelési jegyzőkönyv minta

  Nyíregyháza, 2019. június 06.