Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján https://jaszmotor.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://jaszmotor.hu/szabalyzat és letölthető az alábbi linkről.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Nagykereskedő: Olyan vállalkozás, mely viszonteladói tevékenységet végez.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Jászmotor Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 4551 Nyíregyháza, Kis utca 1.

A szolgáltató telephelye (és egyben panaszügyintézés helye): 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 180.

A szolgáltató telephelye: 1097 Budapest, Gyáli út 38.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

Rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: jaszmotor@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 15-09-082855

Adószáma: 25330342-2-15

Telefonszáma: 06-70-626-4224 (központi)

Telefonszám Bemutatóterem Nyíregyháza: 06-30-896-8881

Telefonszám Bemutatóterem Budapest: 06-30-533-2206

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyíregyházi Törvényszék Cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Giganet Internet Szolgáltató Kft.

A cég székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u 1.

Adószáma: 12885316-2-15

Cégjegyzék száma: 15-09-067789

E-mail: info@giganet.hu

2

Alapvető rendelkezések

2.1

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2

A jelen Szabályzat 2024. március 18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

2.3

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben A Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

3

Regisztráció/Vásárlás

3.1

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számárA bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5

A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt.

4

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1

A megjelenített termékek online, vagy személyesen az üzletben rendelhetők, vásárolhatók meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.5

A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

5

Rendelés menete

5.1

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosár" ikonrA kattintva.

5.4

HA nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A "törlés - X" ikonrA kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez A "+, -" ikonra kattint Felhasználó.

5.5

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1

Fizetési módok:

Fizetés a boltban átvételkor: A Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató telephelyén vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben, vagy bankkártyával. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Jász-Motor telephelye: 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 180. (nyitva tartás 08-17:00 hétfő péntek és szombat 08-13h), 1097 Budapest, Gyáli út 38. (nyitva tartás 08-17:00 hétfő péntek és szombat 08-13h)

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor. Az utánvétel összege tartalmazza az áru ellenértékét és a postaköltséget is, melyet a megrendelő a csomag átvételekor a futárnak fizet ki.

A robogó-k, moped-ek, quad-ok, dirt bike motorok összeszerelve, beüzemelve kerülnek átadásra, amelyet a Trans-Pack Logisztikai Kft szállít ki raklapon, lefóliázva!

A 40kg alatti csomagot a GLS Hungary Kft szállítja ki országszerte!

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Barion:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

CIB:

Szolgáltató részére a CIB Bank Zrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor az Ügyfél átirányításra kerül a CIB Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Szolgáltató weboldalán.

A Szolgáltató az Ügyfél kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyával történő fizetéshez az Ügyfélnek az alábbi adatokra lesz szüksége: Kártyaszám: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám

Lejárati dátum: a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám

Érvényesítési kód: a kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye (CVV2 vagy CVC2). Amennyiben a kártyán nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni. A Szolgáltatónál az alábbi kártyatípusokkal fizethet az Ügyfél:

- MasterCard (dombornyomott)

- Visa (dombornyomott)

- American Express (dombornyomott)

- Electron (nem dombornyomott)

- Maestro

Cetelem áruhitel:

Felhasználó személyesen az üzletben (Hitel Személyesen), illetve a weboldalon (Hitel Online) tud igényelni a megrendelés után:

Felhasználó az online hitelnél kiválasztja a terméket (Robogó, moped, roller, Dirt Bike, Quad), megrendelés után pedig átirányítja Szolgáltató a Cetelem oldalára és az adatai megadásával igényelhet áruhitelt.

Felhasználó továbbá a termékoldalon megtalálja a megrendelés előtt az áruhitel kalkulátort is, így megnézheti, hogy mennyi lesz a havi törlesztőrészlet és a kamat.

5.5.2

Szállítási módok és költségek az alábbiak szerint alakulnak (a megadott árak bruttó árak):

GLS csomagpontra, automatába (utánvét nélkül, bankkártyás fizetés esetén): 1190 Ft

GLS csomagpontra, automatába (utánvéttel): 1490 Ft

Utánvételes csomag GLS: 1790 Ft (kontakt a futárral, bankkártyás fizetés, előértesítés, időgarancia)

Csomagcsere költsége: 2990Ft (1x házhozszállítás díj + 1x visszaszállítás díja = 1790 + 1200 Ft)

A csomagbiztosítás díja +390 Ft

Házhoz szállítás: A kiszállítást a GLS futárszolgálat végzi munkanapokon (hétfő-péntek).

Raklapos szállítás: 27000 Ft (Trans-Pack Logisztika Kft végzi munkanapokon, hétfő-péntek)

Személyes átvétel: Ingyenes

Megyén belül Szolgáltató kiszállítja a termékeket (kivéve alkatrész), akár aznap: 120 Ft/km. (Saját autóval)

Szolgáltatás kiválasztása esetén garantálja a Szolgáltató, hogy esetlegesen a szállítás során elvesző, vagy megsérült csomag esetén, azonnal biztosít soron kívül másik terméket a Felhasználó részére (tehát Szolgáltató nem várja meg, amíg előkerül, megvizsgálják, hogy sérült-e a termék stb...)

5.6

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.7

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.8

Az adatok megadását követően Felhasználó a "megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a "+-" gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az "X" "törlés" gombrA kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.10

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejártA után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2

Általános teljesítési határidő:

Készleten lévő termékek teljesítése 1-2 munkanap.

Készleten nem lévő termékek (ezek rendelésre érkeznek) esetén 1-14 munkanap, de email-ben információt küldünk vagy a termék oldalán meggyőződhet a várható szállítási időről.

6.3

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja A dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át A vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6

A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja úgy, hogy másik terméket ajánl a kiküldés előtt, amit egyeztet a vásárlóval.

Szolgáltató azonnal visszatéríti az összeget, ha a Felhasználó nem kéri a felajánlott másik terméket.

6.9

Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik. Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben. Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igények érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

Előre kifizetett (Bankkártyás) fizetésnél termékkel kapcsolatos módosítást csak abban az esetben tud Szolgáltató elvégezni, amennyiben a korábban kifizetett összeget a módosítás összege nem haladja meg. Más esetben a korábbi rendelés törlésre kerül, aminek teljes árát 14 napon belül visszatéríti Szolgáltató, és Felhasználónak ismételt rendelést kell leadnia.

7

Elállás joga

(a fogyasztók mellett a vállalkozásokat is megilleti, de a viszonteladó partnereket nem)

7.1

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 30 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 30 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 30 nap.

7.2

A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3

Viszonteladói partnereink részére nem lehetséges az elállás, viszont, ha nem viszonteladó, de vállalkozás, akkor is lehetőséget biztosítunk az elállásra.

7.4

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.5

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.6

A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, A Szolgáltatás nem vállalta e költség viselését.

7.7

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.8

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.9

A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

7.9.1

a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést A Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

7.9.2

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

7.9.3

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

7.9.4

olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

7.9.5

olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

7.10

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.11

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semMilyen többletköltség nem terheli.

7.12

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 30 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén leadni.

7.13

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 30 napon belül.

7.14

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 30 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.15

A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

7.16

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.17

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg visszA nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.18

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig A telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

7.19

A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.20

A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.21

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.22

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.23

Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.23.1

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.23.2

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 30. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak Az elállási nyilatkozatot elküldeni 30 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve A fax küldésének idejét veszi figyelembe.

7.23.3

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket A Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 30 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 30 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.23.4

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.23.5

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállításA eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételétől számított 30 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8

Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan A kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Kellékszavatosság

8.1

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

A Fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a Fogyasztónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és

b) a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

8.3

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.

8.4

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított 1 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást A webshop-ot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Csak a fogyasztóknak minősülő Felhasználók esetén!

8.6

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- A hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Csak a fogyasztóknak minősülő Felhasználók esetén!

8.12

Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.

8.13

Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

8.13.1

kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

8.13.2

az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Törekedni kell a 15 napra

A Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha kiderül, hogy nem javítható a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha negyedszer is elromlik a termék

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

8.14

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve A meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.17

Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.18

A jótállásra vonatkozó egyéb szabályok:

Jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.

A jótállás feltétele az adott termékre meghatározott kötelező szervizek elvégzése, melyek esedékességéről egyedileg tájékoztatja A fogyasztót a Szolgáltató.

Az úgynevezett kopó alkatrészek esetén is feltétele a jótállásnak a meghatározott időpontokban történő szervizek, cserék elvégzése, ezek hiányában a szakmailag elvárható élettartamon túl kizárt a jótállás e termékek esetén.

A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás illetve sérülés esetén.

Természetes elhasználódás, külső sérülés illetve a motorkerékpár okozta meghibásodásért garanciát nem vállalunk.

A jótállási kötelezettség megszűnik: Ha nem az előírásnak megfelelően történt az üzembe helyezés, ha Az alkatrész meghibásodása külső mechanikai sérülés vagy nem rendeltetésszerű használat következménye pld. a bejáratás elmulasztása, ha termék gyártási idejének és számának azonosítását meghiúsították, ha a motorkerékpárt nem a gyári előírás szerint használják (pl. verseny, tuning..)

8.19

Járművek jótállása:

A jármű jótállási feltételek itt találhatók

Szolgáltató minden járműhöz a gyártó által előírt kézikönyvet ad, amelyben meghatározza a részletes jótállási feltételeket. A könyv továbbá tartalmazza a beüzemelés-, időszakos karbantartás-, hibák-, cserék dokumentálását.

Szerviz helye: 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 180.

Szerviz helye: 1097 Budapest, Gyáli út 38.

9

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Csak a fogyasztóknak minősülő Felhasználók esetén!

9.1

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása A rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2

A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyításA (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek A Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4

A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6

Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

9.7

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

10

Vegyes rendelkezések

10.1

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2

HA a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, A joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1)bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6

Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7

Szolgáltató - az általa elfogadott fizetési módok tekintetében - nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, A fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi Szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8

Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

11

Panaszkezelés rendje

Csak a fogyasztóknak minősülő Felhasználók esetén!

11.1

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, A megrendelő teljes elégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy A panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató A panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja A vásárlónak.

11.3

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el.

Békéltető testület neve Békéltető testület székhelye, címe Illetékességi terület

Budapesti Békéltető Testület

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Baranya vármegye,Somogy vármegye,Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,Heves vármegye,Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Békés vármegye,Bács-Kiskun vármegye,Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Fejér vármegye,Komárom-Esztergom vármegye,Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Győr-Moson-Sopron vármegye,Vas vármegye,Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,Hajdú-Bihar vármegye,Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-792-7881

Fax száma: (1)- 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Pest vármegye

11.6

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

aa) a kérelem megalapozott, és a Szolgáltató – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

ab) a Szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a Fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezés tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a Szolgáltató az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

11.7

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

11.8

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül.

11.9

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni A békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem A területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.10

Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

Az eljáró bíróságot;

A feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

Az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

A bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

12

Szerzői jogok

12.1

Miután a jaszmotor.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos A jaszmotor.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2

A jaszmotor.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalrA való hivatkozással lehet.

12.3

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4

Tilos a jaszmotor.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Jaszmotor.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5

A jaszmotor.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása A hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon.

14

Csere

14.1

Felhasználónak csak egyszer van lehetősége termékcserét kérni ezt is 30 napon belül. Egyéb esetben az elállási jogával tud élni.

14.2

Csomagponton nem lehet csomagcserét alkalmazni.

14.1

A termékcsere részletes szabályai itt olvashatók:https://jaszmotor.hu/termekcsere

15

A nagykereskedőkre vonatkozó külön szabályok (B2B értékesítés)

15.1

Felhasználó regisztrációjához szükséges a jelen ÁSZF elfogadása, és a regisztrációs adatlap kitöltése, illetve annak aláírt példányának visszaküldése Szolgáltató részére.

15.2

A regisztrációs lap visszaküldése után a felhasználó nevére állítja be a Szolgáltató a kedvezményes árakat.

15.3

Felhasználó első vásárlásakor el kell érnie a végösszegnek a bruttó 40.000 Ft- ot, utána már nincs összeghatár.

15.4

A szállítási díjak az alábbiak:

GLS Csomagpont, csomagautomata 50.000 Ft alatt: 1500 Ft (utánvét nélkül)

GLS Csomagpont, csomagautomata 50.000 Ft alatt: 1990 Ft (utánvéttel)

Házhozszállítás, (Gls) 50.000 Ft alatt: 1990Ft (utánvéttel vagy utánvét nélkül)

Mindkét esetben 50.000 Ft érték felett ingyenes.

Raklapos: 27000 Ft / raklap

Csomagcsere: 3190Ft (1x házhozszállítás díj + 1x visszaszállítás díja = 1990 + 1200 Ft 50 ezer Ft feletti értékű rendelés esetén pedig a visszaszállítás díja 1x 1200 Ft)

15.5

Bankkártyás fizetésre van lehetőség a weboldalon, vagy a futárnál, de Felhasználó külön kérhet előreutalást is 150e Ft feletti értékű csomagok esetében.

15.6

Előreutalás esetén addig fenntartja a Szolgáltató a tulajdonjogát, amíg az összeg be nem érkezik a számlájára.

A számlaszám:

Jászmotor Kft

Cib Bank

10700048-72314942-51100005

15.7

Személyes átvétel (Csak Nyíregyházi üzletben):

Személyes átvétel is kérhető, de minden esetben a webshopban kell leadnia Felhasználónak a rendelést. Személyes vásárlás nem lehetséges a kedvezményes árakon. Előre szükséges leadni a rendelést, és Szolgáltató telefonon vagy emailben jelzi, ha átvehető a csomag. Bolti átvételnél is lehet bankkártyával, vagy készpénzzel fizetni. A személyes megrendeléseket maximum 7 munkanapig tartjuk bent, ezután automatikusan törlésre kerül a megrendelés.

15.8

A megrendeléseket

Minden nap 15:00-ig kell leadnia Felhasználónak szezonban

hogy a Szolgáltató még aznap fel tudja adni a terméket, és másnapra a Felhasználóhoz érjen. Ez abban az esetben igaz, ha a megrendelt termékek közül mindegyik van készleten. Ha nincs készleten valamelyik termék, azt Felhasználó látja megrendeléskor, de a Szolgáltató munkatársa telefonon, emailben értesíti a Felhasználót, hogy esetleg nélküle küldje-e ki a csomagot.

A megrendelések beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra és összekészítésre.

15.9

Nagyker Felhasználók részére fenntartott elérhetőség

Telefon: 06-30-954-6575

Email: jaszmotor.nagyker@gmail.com

15.10

Hiányos teljesítés:

Ha hiányzik a csomagból egy termék, akkor Szolgáltató azonnal pótolja, vagy a következő rendeléshez hozzáteszi (amennyiben 7 napon belül a Felhasználó jelzi a Szolgáltató részére).

Hibás teljesítés:

Amennyiben hibás egy termék (törött, anyaghibás, látható sérülés és/vagy azonnal kideríthető hiba), akkor Szolgáltató cseréli, vagy a következő rendeléshez hozzáteszi (amennyiben 7 napon belül a Felhasználó jelzi a Szolgáltató részére).

Hibás termék:

A hiba beszerelés / beüzemelés után jelentkezik, úgy a Felhasználónak vissza kell küldenie a Szolgáltató részére bevizsgálásra és amennyiben a hiba “valós”, akkor a Felhasználónak cserére vagy jóváírásra van lehetősége.

Felhasználó a hibát köteles minden esetben papírral/leírással jelezni, illetve a terméket számla- és megrendelés számmal visszaküldeni az azonosítás végett.

Mindegyik esetben szükséges e-mailben tájékoztatni a Szolgáltatót és kitölteni a hozzá tartozó visszaküldési űrlapot.

15.11

Elállási jog. A fenti szabályok értelmében cégeket nem illet meg elállási jog.

15.12

Alkatrész csere: Szolgáltató nem vesz vissza alkatrészt és nem cserél, csak abban az esetben, ha a termék hibás. Hibás alkatrész esetén - ha fotón egyértelműen látható, vagy ha a bevizsgálás eredménye szerint is hibás a termék - Szolgáltató kicseréli a terméket. Ha nem lehetséges a csere, akkor Szolgáltató jóváírja a termék vételárát. Szolgáltató saját döntése alapján azonnal jóváírhatja a termék vételárát. Felhasználó a hibát köteles minden esetben papírral/leírással jelezni, illetve a terméket számla- és megrendelés számmal visszaküldeni az azonosítás végett.

15.13

Visszaküldés: Szolgáltató minden esetben bevizsgálásra küldi a terméket, tehát Felhasználó köteles a terméket visszaküldeni. Lehetséges csomagcserével is, de ekkor Felhasználónak meg kell fizetnie a postaköltséget 2990 Ft

15.14

Jármű esetén: A beüzemelés minden esetben a Felhasználót terheli. Ha valamelyik alkatrész meghibásodik, akkor Szolgáltató küld hozzá csere alkatrészt. Viszont cserealkatrész esetén a Felhasználó visszaküldi a hibás alkatrészt. A hibás alkatrész cseréjének feltétele, hogy számlasorszámmal és alvázszám, jármű fotóval azonosítani tudja Szolgáltató a járművet.

15.15

Jármű vásárlása esetén a Felhasználó dobozban, összeszereletlen állapotban kapja meg a terméket. Az első vásárlásnál új belépő esetén, a rendelésnek legalább 4 db járművet kell tartalmaznia.

16

Üzletben történő vásárlásra vonatkozó szabályok

16.1

Szolgáltató 3 napon belül cseréli, ha meghibásodott a termék, ezen időszak után javítja. (Jelentéktelen hibát kivéve).

16.2

30 napig elállhat a vásárlástól a vásárló (kivéve járművek esetén).

16.3

A vételár visszafizetése abban a formában történik, ahogy fizetett a Szolgáltató, kivéve, ha a vásárló készpénzben kéri vissza a vételárat.

16.4

Üzletükben vállalja Szolgáltató a rendszámos járművek teljes forgalomba helyezésének lebonyolítását.

16.5

Üzletben történő hitelre vásárlás esetén nem jogosult elállni a vásárlától a vásárló.

16.6

Szolgáltató járművei minden esetben beüzemelve kerülnek átadásra.

16.7

1,5m Ft feletti céges vásárlás esetén csak átutalással lehet fizetni.

16.8

Termékcsere és visszavétel esetében minden esetben szükség van a vásárlás bizonylatára az ügyintézéshez

17

Szerviz szabályzatok

A szervíz részletes szabályai itt találhatók:https://jaszmotor.hu/menu/szerviz

18

Személyes megrendelésre vonatkozó szabályok

18.1

Személyes átvételes megrendelések csak akkor átvehetők, ha Szolgáltató mailben vagy telefonon jelzi a vásárlónak. A megrendelések beérkezési sorrendben kerülnek feldolgozásra és összekészítésre.

18.2

Személyes átvételes rendeléseket az átvehető értesítéstől (akár email, akár telefonos)maximum 14 napig tartja fent a Szolgáltató.

18.3

A személyes átvételes megrendelésre a webshopban alkalmazott ÁSZF szabályok érvényesek

18.4

A személyes átvétel módosítható házhozszállításra (Csak nyíregyházi személyes átvétel esetében) – ekkor ennek megfelelően szállítja a terméket a Szolgáltató, módosítva a szállítási díjakat és módokat.

19

Letölhető dokumentumok

Visszaküldési űrlap letöltése (elállási nyilatkozatminta) PDF formátumban

Visszaküldési űrlap letöltése (elállási nyilatkozatminta) Docx formátumban

Visszaküldési űrlap letöltése raklapos megrendelés(elállási nyilatkozatminta) PDF formátumban

Visszaküldési űrlap letöltése raklapos megrendelés(elállási nyilatkozatminta) Docx formátumban

Jegyzőkönyv letöltése adatvédelmi incidensről PDF formátumban

Panaszkezelési jegyzőkönyv letöltése PDF formátumban